top of page

Støtte til eksisterende aktiviteter

Fælles krav

 • I skal fremsende et enkelt budget, med de udgifter der vil være i forbindelse med projektet

 • Der skal følge en 3-5 linjers beskrivelse af formålet sammen med ansøgningen

 • Der skal sendes en 3-5 linjers rapport/beskrivelse af aktiviteten/initiativet senest en måned efter afholdelse for at få udbetalt støtten. Teksten vil blive brugt i nyhedsmail m.m.

 • 2-4 billeder med tilladelse til at blive brugt i nyhedsmail m.m.

 • Ansøgningen skal være godkendt inden aktiviteten afholdes.

 • Støttemodtagere skal præsentere projektet eller aktiviteten og hvad pengene er gået til på årsmødet

 • Aktiviteten foregår som et partnerskab mellem EFBU og lokalforeningen. Derfor skal dette være fremhævet på invitationer og annoncer. Eksempel: ”I samarbejde med EFBU [+ EFBUs logo]”.

Støtte til eksisterende aktivitet

Der gives op til 10.000 ud fra følgende betingelser:

 • Aktiviteten skal bidrage til EFBUs aktiviteter.

 • Aktiviteten skal skabe merværdi for igangværende aktivitet og være målrettet børn og unge.

 • Aktiviteten skal højne kvaliteten og direkte associeres med vores menigheder, begivenheder eller udrustningsaktiviteter.

 • Der gives som udgangspunkt maks. 50% af omkostningerne til aktiviteten - dog op til 100% ved ansøgning om støtte til lejraktiviteter

Støtte til eksisterende aktivitet
Upload dokument (budget)

Tak for din indsendelse!

bottom of page