top of page

Privatlivspolitik

Evangelisk Frikirkes Børn og Unge (EFBU) har oplysningspligt over for de personer, vi registrerer oplysninger om her på siden. Som en del af denne pligt har vi udarbejdet en privatlivspolitik, som informerer om, hvorfor, hvornår, hvordan og til hvad vi bruger dine personoplysninger, samt hvem du kan henvende dig til, hvis du vil have rettet eller slettet dine oplysninger. 

1. Generelt

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Evangelisk Frikirkes Børn og Unge (EFBU) indsamler og behandler oplysninger om dig, som medlem, når du kommunikerer med os, tilmelder dig vores lejre, kurser og events eller bestiller noget hos os eller bruger vores hjemmeside.

 

Vores primære brugere er nuværende og tidligere medlemmer, frivillige og ansatte i foreninger tilknyttet EFBU eller ansatte og frivillige i EFBU og andre børne og ungdoms landsorganisationer og kirkelige samarbejdspartnere. De oplysninger vi behandler, handler derfor primært om dit medlemsforhold, den forening, organisation eller arbejdsplads, du er engageret i, eller tilbud og events du ønsker at deltage i. Da EFBU er en kirkelig Børne- og Ungdomsorganisation er oplysninger om medlemskab i EFBU og vores lokalforeninger kategoriseret som følsomme personoplysninger. Fordi vi er en organisation, der ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af religiøs art, kan vi lovligt behandle følsomme oplysninger om vores medlemmer, tidligere medlemmer, frivillige og ansatte, hvis det efter vores formål er nødvendigt. jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d.

 

Hvis du kontakter os som privatperson, behandler vi dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til vores privatlivspolitik.

 

Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

 

EFBU er dataansvarlig
EFBU er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til EFBU vedrørende dine personoplysninger og vores privatlivspolitik kan ske til:

Simon Holtti, sekretariatsleder på EFBU's sekretariat, mail: sekretariat@efbu.dk, telefon: 40163199. Se også kontaktoplysningerne der er anført nederst under Kontakt.

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål
 

1. Når du besøger hjemmesiden: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af efbu.dk, når du besøger siden.  Via Google Analytics indhenter vi også (anonyme) oplysninger om brugerne.

 • Formålet er at forbedre din oplevelse af hjemmesiden og dens funktioner – herunder for at kunne vise information, som er relevant for dig. Læs mere i vores cookiepolitik.

 • Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f 

2. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mailadresse og hvilken organisation du repræsenterer.

 • Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig information om vores aktiviteter og tilbud. 

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a eller 6.1.f 


3. Når du bestiller en vare hos os (f.eks. spejdermærker, buffs mm.): Vi indsamler oplysninger om dit navn, adresse, hvilken organisation du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, betalingsoplysninger, oplysninger om hvilke varer, du bestiller.

 • Formålet med denne behandling er, at vi kan levere varen, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den organisation, du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b eller artikel 6.1.f 

 

4. Når du har spørgsmål til vores foreningskonsulenter, sekretariatet eller kommunikerer med os i øvrigt: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken organisation du repræsenterer og dit spørgsmål.

 • Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller for at vi kan kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6.1.f 


5. Når du tilmelder dig eller deltager i et kursus, lejr eller et event: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer (kontaktoplysninger på forældre eller værge ved mindreårige deltagere), helbredsoplysninger og hvilken lokalforening du er medlem i – herunder din funktion, opgaver samt evt. dine ønsker og behov i forhold til deltagelse i aktiviteten.

 • Formålet med denne behandling er, at du kan deltage i aktiviteten, som du har tilmeldt dig. Meddelelse om dine personoplysninger er en forudsætning for, at du kan deltage i aktiviteten. Derudover bruger vi oplysningerne i forbindelse med administration af din deltagelse.

 • Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig til at sende dig information om samme eller tilsvarende aktiviteter, som vi vurderer, kan have din interesse.

 • Når du tilmelder dig, er din tilmelding og vores godkendelse heraf (aftalen) det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6.1.b., 6.1f. eller 9.2.a

6. Når du er medlem i EFBU:

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, din fødselsdato, hvilken lokalforening du er medlem i, samt kontingentbetaling.

 • Formålet med behandlingen er at administrere dit medlemsforhold og kommunikere med dig, herunder på mail og telefon.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6.1.f og 9.2.d

 

7. Når du er frivillig leder i EFBU:

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, din fødselsdato, cpr.nr, kontonr. og hvilken forening du er medlem i og helbredsoplysninger.

 • Formålet med behandlingen er at kunne administrere dit medlemsforhold, indhente børneattester, godtgørelse af udgifter og kommunikere med dig, herunder på mail og telefon.

 • Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller din forening til at sende dig information om materialer, produkter, kurser, lejre eller events, som vi vurderer, kan have din eller din forenings interesse.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.c, 6.1.f. og 9.2.d

 

8. Når du er ansat i EFBU:

Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, din fødselsdato, cpr.nr, kontonr. og hvilken forening du er medlem i og ansættelsesforhold.

 • Formålet med behandlingen er at kunne administrere dit ansættelsesforhold. Herunder udbetaling af løn, godtgørelse af udgifter, indhente børneattester, kommunikere med dig, herunder på mail og telefon.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.c, 6.1.f. og 9.2.d

 

9. Når du søger en stilling:

Vi indsamler oplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, tidligere beskæftigelse og uddannelser:

 • Hvis du sender en uopfordret ansøgning, sletter vi dine oplysninger efter tre måneder, medmindre vi specifikt aftaler at gemme dine oplysninger.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6.1.c eller f 

3. Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, vurderer vi, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

4. Modtagere af personoplysninger, herunder tredjelands-overførsler

 • Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via hjemmesiden.

 • Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som EFBU er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 • Vi foretager ikke behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS.

 

5. Hvornår sletter vi dine personoplysninger

 • Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder.

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

 • Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.3-5 og 2.9, vil som udgangspunkt blive slettet eller anonymiseret 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid,

  • hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode. 

  • hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

  • hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

 • Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.6-8. vil som udgangspunkt blive opbevaret i op til 5 år, efter behandling af oplysninger ikke er nødvendig eller krævet, hvorefter det vil blive slettet eller anonymiseret.

 • Oplysninger indsamlet ved indhentning af børneattest opbevares kun så længe sagsbehandlingen foregår, hvorefter de slettes. Navn og kvittering for indhentning opbevares i op til 5 år.

 

6. Dine rettigheder
Vi passer godt på dine oplysninger og overholder de gældende regler om persondatasikkerhed. For at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

Ret til oplysning: Du har ret til at modtage en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig.

 

Retten til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

Retten til indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har desuden til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

 

Retten til indsigt: Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til sekretariat@efbu.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

 

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse: Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

 

Se mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder 

 

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Læs mere om klage til Datatilsynet 

Anker 1

Kontakt

EFBU Sekretariat

Har du spørgsmål eller bemærkninger til vores privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte vores sekretariatsleder:

E-mail: sekretariat@efbu.dk

Telefon: 40163199

Ændringer i privatlivspolitikken
Når vi ændrer i vores privatlivspolitik, kan du altid finde den nyeste version her.

Opdateret 26. januar 2023

bottom of page