Formål og værdier

Formål

EFBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv. Derigennem vil vi føre børn og unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i verden.

Vores vision er: I fællesskab – og med Jesus som forbillede - vil vi udruste børn og unge med livskompetencer.

 

Dette gør vi ved at understøtte EFBU's lokalforeninger og børn og unges tilknytning til den lokale menighed, arrangere nationale begivenheder, som børne-, teenage- og spejderlejre; og udruste vores ledere gennem lederudvikling og -kurser.


Livskompetencer er hovedformålet med EFBU’s aktiviteter:

  • Den vigtigste livskompetence er den personlige tro på Gud.

  • Engagement, lederskab og demokratisk dannelse hører også med til de kompetencer vi vil give igennem vores arbejde – for vi vil vores børn og unge – uanset om de kommer til personlig tro eller ej.

  • Med livskompetencer i bagagen giver vi børn og unge grundlag for at gå ud og tjene i verden.

Værdier

Vi tror, at alle mennesker er elsket af Gud og at alle mennesker er skabt til livet igennem, at komme tættere på Gud og på sig selv. Vi mener, at vi som mennesker er forpligtet til at tage vores liv, vores muligheder og vores valg alvorligt. Samtidig anerkender vi at adfærd, der adskiller os fra Gud (Rom. 3:23) er et livsvilkår, hvorfor vi som konsekvens må leve med at have det ideelle som mål og ikke som krav.

Herunder kan du hente og læse de værdier, som er vores fælles fundament for undervisning og som formidles i ord og handling på EFBUs lejre, ledertræning, samlinger og lignende nationale og fælles arrangementer i EFBU-regi.

30624421_421577734957113_721967429037798
DSC_9437.jpg
Sommer 2018 - Dag 1 (7 of 76).jpg
DSC_9419.jpg