top of page

Formål og værdier

Formål

EFBU har til formål at give kundskab i Guds Ord, om kristentro og kristenliv. Derigennem vil vi føre børn og unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i verden.

Vores vision er: I fællesskab – og med Jesus som forbillede - at udruste børn og unge med livskompetencer.

 

Dette gør vi ved at understøtte EFBU's lokalforeninger og børn og unges tilknytning til den lokale menighed, arrangere nationale begivenheder, som børne-, teenage- og spejderlejre; og udruste vores ledere gennem lederudvikling og -kurser.


Igennem EFBU’s aktiviteter ønsker vi at udvikle livskompetencer:

  • En bæredygtig og personlig tro på Gud

  • Engagement, lederskab og demokratisk dannelse

  • Et grundlag for at gå ud og tjene Gud og mennesker i verden

Værdier

Vi tror, at alle mennesker er elsket af Gud og at alle mennesker er skabt til livet igennem, at komme tættere på Gud og på sig selv. Vi mener, at vi som mennesker er forpligtet til at tage vores liv, vores muligheder og vores valg alvorligt. Samtidig anerkender vi at adfærd, der adskiller os fra Gud (Rom. 3:23) er et livsvilkår, hvorfor vi som konsekvens må leve med at have det ideelle som mål og ikke som krav.

Herunder kan du hente og læse de værdier, som er vores fælles fundament for undervisning og som formidles i ord og handling på EFBUs lejre, ledertræning, samlinger og lignende nationale og fælles arrangementer i EFBU-regi.

Historie

Helt fra Det Danske Missionsforbunds begyndelse i 1888 har der været et aktivt børnearbejde i form af søndagsskoler, men EFBU's egentlige stiftelse, under navnet "Det Danske Missionsforbunds Ungdomsforbund" (DMU) blev i 1913.  Missionsforbundets Spejdere blev stiftet i 1942.

I 2022 skiftede vi navn fra Missionsforbundets Børn og Unge til Evangelisk Frikirkes Børn og Unge (EFBU), samtidigt med at Det Danske Missionsforbund skiftede navn til Evangelisk Frikirke Danmark

EFBUs værdier for ledere

Vores lederværdier er et fælles fundament for undervisning og det som vi ønsker at formidle i ord og handling på EFBUs lejre, ledertræninger, samlinger og lignende nationale og fælles arrangementer i EFBU-regi. Som fællesskab er vi sammen om at pege på disse værdier, som et ideal og ikke som en tjekliste for hvornår vi er ”gode nok” i Guds øjne. Alle som har en lederopgave i EFBU på nationalt plan, om det så er i et råd, udvalg eller stab, som lejrchef, leder eller som ansat, vil blive præsenteret for værdierne som grundlag for deres virke i EFBU.

For yderligere uddybning kan Evangelisk Frikirke Danmarks ”Tro Til Tiden” anvendes som baggrunds-læsning.

 

Som ledere i EFBU tror vi, at alle mennesker er elsket af Gud og at alle mennesker er skabt til livet igennem at komme tættere på Gud og på sig selv. Vi mener, at vi som mennesker er forpligtet til at tage vores liv, vores muligheder og vores valg alvorligt. Samtidig anerkender vi at adfærd, der adskiller os fra Gud (Rom. 3:23) er et livsvilkår, hvorfor vi som konsekvens må leve med at have det ideelle som mål og ikke som krav.

 

Som ledere i EFBU vil vi i fællesskab tjene og tackle de udfordringer som kommer med det formål:

”At give kundskab i Guds Ord, om kristen-tro og kristen-liv. Derigennem vil vi føre børnene og de unge til personlig tro på Jesus Kristus, til den kristne menighed og til tjeneste for Kristus i verden.”

(Formålsparagraffen fra EFBU's vedtægt)

Som ledere i EFBU vil vi fremhæve følgende værdier som Guds oprindelige og gode plan for sund livsførelse.

  • Vi ser Bibelen som Guds vejledning til mennesket.

  • Vi søger at være forbilleder i ord og handling for børn og unge.

  • Vi vil fremme en god og sund adfærd over for og mellem børn og unge, hvorfor vi siger fra, hvis vi ser grænseoverskridende adfærd. Det betyder bl.a. at vi tager hensyn til hinanden, sådan at alle har det godt, samt at vi tager afstand fra bagtalelse og groft sprogbrug.

  • Vi reflekterer over vores levevaner (f.eks. vores forhold til kost, rygning, alkohol, medier og andre mennesker) og vi er bevidste om hvordan de påvirker os.

  • Vi forvalter vores penge og talenter efter bedste evne og sund fornuft.

  • Vi løfter ægteskabet frem, som Guds gode ordning for samliv.

  • Vi vil stræbe efter at være tilknyttet et lokalt menigheds- eller trosfællesskab.

30624421_421577734957113_721967429037798
DSC_9437.jpg
Sommer 2018 - Dag 1 (7 of 76).jpg
DSC_9419.jpg
bottom of page