top of page
EFBU_Blaa_sort.png

Struktur

Årsmødet

EFBU’s øverste ledelse er Årsmødet, som afholdes hvert år. På Årsmødet vælges medlemmer til Børne- og Ungdomsstyrelsen (BUS), som er EFBU’s daglige ledelse.

 

Børne- og ungdomsstyrelsen (BUS)

Styrelsen består af en formand, næstformand, sekretær, fire styrelsesmedlemmer og en repræsentant fra Evangelisk Frikirke Danmark. 

Skriv en e-mail til BUS

 

 

EFBU's ledelse består af flg. personer:


Benjamin Gohr, Formand (FU)
Katrine M Frederiksen, Næstformand (FU)
Emil Roswall, Sekretær (FU)

Claus Thomsen, medlem (MSpejderne)

Kristian Sloth, medlem (Børnerådet)

-----

Medlem - Vakant

Medlem - Vakant

bottom of page