top of page
Indhentning af børneattest

For lejrchefer, kursusledere der arbejder med børn u. 15 år i EFBU.

 

3-7 dage efter at vi har modtaget lederens oplysninger og søgt om en børneattest, vil lederen modtage en henvendelse fra politiet i e-Boks / digitale postkasse, hvor lederen skal give godkende, at EFBU må indhente en børneattest fra Rigspolitiet.
 

Hvis du er leder i en EFBU lokalforening, så skal din lokalforening indhente en attest på dig.

 

*Formularen sendes over en krypteret forbindelse.

Tak for din indsendelse!

Procedure for indhentelse af straffeattest

En børneattest er en straffeattest, der indeholder oplysninger om, hvorvidt en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forbrydelser begået mod børn under 15 år.

 

Det er lovpligtigt at indhente børneattester på alle ansatte medarbejdere, frivillige og andre, der arbejder med og færdes blandt børn og unge under 15 år. I Evangelisk Frikirkes Børn og Unge (EFBU) indhenter vi børneattester på medarbejdere, ledere og frivillige:

  • Lønnede og frivillige medarbejdere

  • Ledere og frivillige på alle lejre

 

EFBU’s lokalforeninger har pligt til at indhente børneattester på:

  • Lønnede og frivillige medarbejdere

  • Ledere og frivillige i lokalt børne- og teenarbejde

  • Ledere på lokalt arrangerede lejre

 

Procedure for indhentelse af børneattest

For at indhente børneattester, skal medarbejderen eller den frivillige give sit samtykke til, at EFBU indhenter en børneattest. Attesten bestilles digitalt og ud fra følgende procedure:

  1. Udfyld formularen her på siden.

  2. Herefter bestiller vi en børneattest hos Rigspolitiet

  3. Du modtager en henvendelse fra Rigspolitiet i din E-boks, hvor du skal give samtykke til, at EFBU må indhente en børneattest

  4. Vi modtager herefter børneattesten og registrerer, at der er indhentet en ren attest 

 

Hvem har ansvaret for at indhente børneattester?

I EFBU's nationale arbejde ligger ansvaret hos sekretariatslederen i samarbejde med lejrchefer. Sammen sikrer vi at der indhentes børneattester på alle frivillige, der indgår i EFBU’s nationale arbejde på lejre og events.

I EFBU’s lokale arbejde ligger ansvaret hos den lokale BUS formand eller menighedsformand. 

Kontakt EFBU, hvis I har brug for hjælp til at indhente attester på jeres medarbejdere og frivillige. 

 

Hvis børneattesten ikke er ren

Skulle det ske, at vi modtager en attest, hvoraf det fremgår, at den pågældende er straffet, aftaler EFBU’s landsledelse i samarbejde med sekretariatslederen eller den lokale leder et møde med pågældende. 

På mødet gøres den pågældende opmærksom på, at børneattesten ikke er ren. Herefter aftales det, hvordan relevante personer informeres.

Det er BUS og Sekretariatslederen eller den lokale leders ansvar at træffe de rette foranstaltninger, der sikrer, at pågældende ikke længere er ansat eller frivillig i arbejde med børn og unge.

Samvær og trivsel i foreninger, kurser og lejre

De firkirkelige børne- og ungdomsorganisationer har, i samarbejde med Frikirkenet, udarbejdet et materiale, som vi kalder "Det gode samvær i kirkens børne- og ungdomsarbejde". Sammen med de andre kirkelige børne- og ungdomsorganisationer har vi desuden udgivet materialet: "Vi har det godt sammen".

bottom of page