top of page

Støtte

Alle lokalforeninger i EFBU har muligheden for at få støtte til spændende nye eller eksisterende aktiviteter og derfor er det muligt at søge støtte i 5 forskellige puljer. Støtten uddeles af Børne og Ungdomsstyrelsen (BUS).

Hvis du har spørgsmål til vores støttepuljer eller er i tvivl om, hvilken du vil søge, så kontakt os på EFBU's sekretariat eller: 40163199

Fælles krav og retningslinjer

For alle støttepuljer der uddeles af EFBU er der følgende betingelser:

 • I skal fremsende et enkelt budget, med de udgifter der vil være i forbindelse med projektet (Se mere nedenunder)

 • Der skal følge en 3-5 linjers beskrivelse af formålet sammen med ansøgningen

 • Der skal sendes en 3-5 linjers rapport/beskrivelse af aktiviteten/initiativet senest en måned efter afholdelse for at få udbetalt støtten. Teksten vil blive brugt i nyhedsmail m.m.

 • Ansøgningen skal være godkendt inden aktiviteten afholdes.

 • 2-4 billeder med tilladelse til at blive brugt i nyhedsmail m.m.

 • Støttemodtagere skal præsentere projektet eller aktiviteten og hvad pengene er gået til på årsmødet

 • Aktiviteten foregår som et partnerskab mellem EFBU og lokalforeningen. Derfor skal dette være fremhævet på invitationer og annoncer. Eksempel: ”I samarbejde med EFBU [+ EFBUs logo]”.

Behandling af ansøgning og frister

Ansøgninger over kr. 5.000,- behandles løbende af Børne- og Ungdomsstyrelsen (BUS). 
Så vidt muligt uddeles puljemidlerne til mange foreninger frem for få, hvilket betyder at BUS prioriterer at imødekomme flest mulige ansøgninger frem for færre, større ansøgninger.

 

Støtte til ansættelse af en lokal EFBU konsulent

EFBU tilbyder økonomisk støtte (max 6.000,- pr. måned) til ansættelse af en lokal børne- og ungemedarbejder i økonomisk samarbejde med en lokalforening, til at støtte det lokale arbejde og hjælpe til på landsplan. Kontakt EFBUs sekretariat hvis du vil høre mere om mulighederne for samarbejde.    

Støttepuljer

Støtte til eksisterende aktivitet

Der gives op til 10.000 ud fra følgende betingelser:

 • Aktiviteten skal bidrage til EFBU's aktiviteter

 • Aktiviteten skal skabe merværdi for igangværende aktivitet og være målrettet børn og unge.

 • Aktiviteten skal højne kvaliteten og direkte associeres med vores menigheder, begivenheder eller udrustnings aktiviteter

 • Der gives som udgangspunkt maks. 50% af omkostningerne til aktiviteten

Støtte til nye initiativer/ny aktivitet (ny målgruppe)

Der gives op til 20.000 ud fra følgende betingelser:

 • Ansøgningen skal søges af en af EFBU's lokalforeninger

 • Initiativet skal være målrettet børn og unge

 • Der gives op til 100% af udgifterne, investeringsniveauet vurderes på baggrund af outreach og nuværende aktivitetsniveau

Lejrstøtte

Lejrstøtte

Ungdomslejrstøtte

Du kan søge ungdomslejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i EFBU regi, lokalt eller nationalt, for unge mellem 13 og 30 år. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.

Børnelejrstøtte

Du kan søge børnelejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i EFBU lokalt eller nationalt, for børn mellem 0 og 12 år. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.

Spejderlejrstøtte

Du kan søge spejderlejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i EFBU lokalt eller nationalt. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.

bottom of page