Støtte

Alle lokalforeninger i EFBU har muligheden for at få støtte til spændende nye eller eksisterende aktiviteter og derfor er det muligt at søge støtte i 4 forskellige puljer. Støtten uddeles af Børne og Ungdomsstyrelsen (BUS).

Hvis du har spørgsmål til vores støttepuljer eller er i tvivl om, hvilken du vil søge, så skriv til EFBU formand Benjamin Gohr eller kontakt os på EFBU's sekretariat eller: 40163199

Fælles krav

For alle støttepuljer der uddeles af EFBU er der følgende betingelser:

 • I skal fremsende et enkelt budget, med de udgifter der vil være i forbindelse med projektet (Se mere nedenunder)

 • Der skal følge en 3-5 linjers beskrivelse af formålet sammen med ansøgningen

 • Der skal sendes en 3-5 linjers rapport/beskrivelse af aktiviteten/initiativet senest en måned efter afholdelse for at få udbetalt støtten. Teksten vil blive brugt i nyhedsmail m.m.

 • 2-4 billeder med tilladelse til at blive brugt i nyhedsmail m.m.

 • Støttemodtagere skal præsentere projektet eller aktiviteten og hvad pengene er gået til på årsmødet

 • Aktiviteten foregår som et partnerskab mellem EFBU og lokalforeningen. Derfor skal dette være fremhævet på invitationer og annoncer. Eksempel: ”I samarbejde med EFBU [+ EFBUs logo]”.

 • Ansøgninger bliver behandlet 2 gange om året.

 

Frister for ansøgning

Den 1. februar og

den 1. august.

 

Støtte til eksisterende aktivitet

Der gives op til 10.000 ud fra følgende betingelser:

 • Aktiviteten skal bidrage til EFBU's aktiviteter

 • Aktiviteten skal skabe merværdi for igangværende aktivitet

 • Aktiviteten skal højne kvaliteten og direkte associeres med vores menigheder, begivenheder eller udrustnings aktiviteter

 • Der gives som udgangspunkt maks. 50% af omkostningerne til aktiviteten

Støtte til nye initiativer

Der gives op til 20.000 ud fra følgende betingelser:

 • Ansøgningen skal søges af en af EFBU's lokalforeninger

 • Initiativet skal være målrettet børn og unge i menighederne

 • Der gives op til 100% af udgifterne, investeringsniveauet vurderes på baggrund af outreach og nuværende aktivitetsniveau

 

Lejrstøtte

Ungdomslejrstøtte

Du kan søge ungdomslejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i EFBU regi, lokalt eller nationalt, for unge mellem 13 og 30 år. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.

Børnelejrstøtte

Du kan søge børnelejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i EFBU lokalt eller nationalt, for børn mellem 0 og 12 år. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.

Spejderlejrstøtte

Du kan søge spejderlejrstøtte, hvis du arrangerer en lejr i EFBU lokalt eller nationalt. Her kan I få et økonomisk tilskud til en aktivitet på jeres lejr.