top of page

Initiativstøtte til nye aktiviteter

Fælles krav

  • I skal fremsende et enkelt budget, med de udgifter der vil være i forbindelse med projektet

  • Der skal følge en 3-5 linjers beskrivelse af formålet sammen med ansøgningen

  • Der skal sendes en 3-5 linjers rapport/beskrivelse af aktiviteten/initiativet senest en måned efter afholdelse for at få udbetalt støtten. Teksten vil blive brugt i nyhedsmail m.m.

  • 2-4 billeder med tilladelse til at blive brugt i nyhedsmail m.m.

  • Ansøgningen skal være godkendt inden aktiviteten afholdes.

  • Støttemodtagere skal præsentere projektet eller aktiviteten og hvad pengene er gået til på årsmødet

  • Aktiviteten foregår som et partnerskab mellem EFBU og lokalforeningen. Derfor skal dette være fremhævet på invitationer og annoncer. Eksempel: ”I samarbejde med EFBU [+ EFBUs logo]”

Støtte til nye initiativer

Der gives op til 20.000 ud fra følgende betingelser:

  • Ansøgningen skal søges af en af EFBUs lokalforeninger.

  • Initiativet skal være målrettet børn og unge i og udenfor menighederne.

  • Der gives op til 100% af udgifterne, investeringsniveauet vurderes på baggrund af outreach og nuværende aktivitetsniveau.

Nyt initiativ
Upload dokument (budget)

Tak for din indsendelse!

bottom of page