top of page

Bliv volontør?

Tilskud til ansættelse af volontør eller børne- og ungdomsmedarbejder i en menighed

 

Hvorfor ansætte en volontør eller børne- og ungdomsmedarbejder?

 • Vi tror, at når en menighed ansætter en B&U medarbejder/ volontør til arbejdet med børn, teenagere, unge & spejdere, åbner der sig mulighed for at flere børn og unge møder Evangeliet, hvad enten det er gennem eksisterende eller nye arbejdsgrene.

 • Erfaringen viser også, at det for den unge, er en god mulighed for at udvikle sig åndeligt, menneskeligt, socialt og ledelsesmæssigt.

 

Forudsætninger for at få tilskud:

 • B&U-medarbejderen eller volontøren skal ansættes i en menighed tilknyttet Evangelisk Frikirke Danmark. Børne- og ungdomsarbejdet skal være aktivt medlem af EFBU eller på vej til at blive medlem.

 • Der kan ansøges om støtte på 10.000 kr. per halvår pr. volontør/menighed. Beløbet kan anvendes som støtte til lønudgifter, leje af værelse, deltagelse på konferencer og andet i samme stil, i forbindelse med ansættelse af en volontør i en tidsbegrænset stilling af omkring et års varighed.

 • Volontøren skal være ansat i en fuldtidsstilling.

 • Hvis der er tale om børne/ungdomsmedarbejder i en deltidsansættelse, vil der kunne søges om nedsat støtte beløb.

 • For at komme i betragtning til puljen skal der foreligge en detaljeret skriftlig plan for arbejds- og ansvarsområde for ansættelsen.

 • Volontøren eller B&U-medarbejderen skal være tilknyttet en fast arbejdsgiver i menigheden, og menigheden skal stille en mentor til rådighed for volontøren.

 • Alene, i samarbejde med menigheden eller i samarbejde med EFBU skal der laves et regionalt eller nationalt EFBU-arrangement (en lejr, børne-, teenage- eller ungdomsdag, missionalt fremstød, koncert eller andet).

 • Derudover forventes det, at den ansatte i det omfang det er muligt og relevant, deltager i ledertrænings tilbud i EFBU's regi og engagerer sig i EFBU's lejre.

 • Menigheden sender relevante historie om ansattes arbejde til Magasinet og EFD's og EFBU's nyhedsbrev mv.

 

Hvad kan EFBU tilbyde:

 • Afhængigt af antallet af ansøgninger vi får, yder EFBU et tilskud på 10.000 kr. per halvår i op til 1 år. Herudover kan der på baggrund af indholdet i den enkelte ansættelse og omfanget af aktiviteterne foretages et skøn på baggrund af den skriftlige plan og forhandling med menigheden.

 • Mulighed for deltagelse i relevante ledertrænings tilbud: Spejderledertræf, BMK, Jeremias mv.

 • Hjælp til at finde en B&U-medarbejder eller volontør. Kontakt BUS

 

Ansøgning:

Ansøgningen sammen med kopi af planen for arbejdsopgaver og ansvarsområder sendes til EFBUs sekretariat på sekretariat@efbu.dk.

Ansøgningen behandles ved næste BUS møde. Kontakt sekretariatet for at få yderligere information.

 

Om muligt bedes ansættelseskontrakt vedlagt. Alternativt sendes den ind, når den er færdig forhandlet.

 

Spørgsmål angående ansøgning rettes til EFBUs sekretariat: sekretariat@efbu.dk eller tlf: 4016 3199.

DSC_9424.jpg
DSC_9442.jpg
bottom of page